Hitoktatás

 

Egyházmegyei Pedagógusnap (2014) - Beszámoló

2014. április 26-án, a tavaly megkezdett hagyományt folytatva, másodszor került megrendezésre az Egyházmegyei Pedagógus Nap, melyre nagy szeretettel vártuk oktatási-nevelési intézményeink pedagógusait, valamint az Egyházmegye területén hitoktatást végző paptestvéreket és katekétákat.
A program a délelőtt 9.00 órakor kezdődő hálaadó ünnepi szentmisével kezdődött, melyet dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök úr celebrált a jelenlévő papság koncelebrálásával. Püspök atya homíliájában kiemelte a húsvéti örömből és reményből táplálkozó tanúságtétel fontosságát, mely a pedagógusi és katekétai szolgálatban különösen is előtérbe kerül. Ennek nyomán arra buzdította a jelenlévő pedagógusokat, hogy tanúságtételükkel példát mutatva legyenek a derűs optimizmus, a bátorság, a jóság, az imádság, az öröm és a remény emberei.

A szentmise után került sor Egyházmegye által meghirdetett internetes hittanverseny, kézműves pályázat, valamint a pedagógus díjak átadására.
A tanév folyamán négy fordulóban meghirdetett internetes hittanverseny keretében egyháztörténeti, vallási, földrajzi és művészettörténeti ismereteikről, kitartó kutatómunkájukról adtak számot a résztvevő diákok. A díjazottak névsora:


5-6. osztályos korcsoportban:

3. díj
Kis Cintia 142 ponttal — Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola Pécs —felkészítő: Fazekas Éva
2. díj:
Pontyos István 144,5 ponttal — Szent Mór Plébánia Kozármisleny — felkészítő: Tiborczné Somogyi Éva
1.díj:
Hitser Zsóka 147,5 ponttal — Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola Pécs —felkészítő: Fazekas Éva


7-8. osztályos korcsoportban:
3. díj.
Standovár Anna 160 ponttal — Szent Mór Iskolaközpont Pécs — felkészítő: Molnár Péter
Fazekas Réka 160 ponttal — Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Komló — felkészítő: Radicsné Nyisztor Tímea
2. díj:
Schrem Borbála 161 ponttal — Szent Mór Iskolaközpont Pécs — felkészítő: Molnár Péter
1 díj:
Tóth Anna 164 ponttal — Szent Mór Iskolaközpont Pécs — felkészítő: Molnár Péter

Az elmúlt évek sikeres pályázatai alapján folytatni kívántuk a megkezdett hagyományt, ezért a Pécsi Egyházmegye 2014-ben ismét pályázatot hirdetett óvodás, általános és középiskolás diákok számára különböző technikával készült képzőművészeti alkotások elkészítésére. „Az én óvodám, én iskolám” címmel kiírt pályázatra nagyon sok ötletes és színvonalas munka érkezett az Egyházmegye egész területéről, ezért a díjazás a korosztályokat figyelembe véve, több kategóriában történt:


Óvodás kategória:
3. díj:
Kis Katalin 6 éves — József Attila Úti Óvoda Pécs — felkészítő: Kerner Klára
2. díj:
Gurmai Regina Magdolna 6 éves —Mesevilág Óvoda Döbrököz — felkészítő: Kürthy Kalló Tímea
1 díj:
Barkó Kincső 6 éves — Harkányi Óvoda — felkészítő: Halász Krisztina
Kónya Ákos 6 éves — Katicabogár Csoport Mohács Park Utcai Általános Iskola és Óvoda — felkészítők: Müllerné Féth Valéria és Schauer Antalné


Általános iskola alsó tagozata:
3. díj:
Bogádi Dávid és Orsós Dániel 10 éves — Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola Pécs — felkészítő: Fazekas Éva
Bleil Bettina 1. osztály — Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola Mohács
2. díj.
Pirgl Mirjána 1. osztály — Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola Mohács
Huber Tamás 1. osztály — Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola Mohács
1 díj:
Molnár Réka 4. osztály — Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola Mohács
Jovánovics Gábriel 2. osztály — Szent Imre Katolikus Általános Iskola Siklós —felkészítő: Nagy Ibolya
Mózsi Anna 2. osztály — Szent Mór Iskolaközpont Pécs — felkészítő: Velner Eszter


Általános iskola felső tagozata és gimnázium:
3. díj:
Lajó Odil 7. osztály —Szent Mór Iskolaközpont Pécs — felkészítő: Kovalovszky Éva
2. díj:
Bánkuti Csenge 7. osztály — Szent Mór Iskolaközpont Pécs — felkészítő: Kovalovszky Éva
1.díj
Örkényi Zsuzsanna 9. osztály — Szent Mór Iskolaközpont Pécs — felkészítő: Kovalovszky Éva


Csoportos kategória:
3. díj:
Tücsök csoport — Bezerédj Amália Óvoda Dombóvár — felkészítő: Güthné Mezei Krisztina
Szivárvány csoport — Boldog Gizella Katolikus Óvoda Mohács — felkészítők: Martininé Koós Krisztina, Kispál Anita, Börcsökné Csibi Petra
2. díj:
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Paks
1 díj:
Szent Mór Katolikus Általános Iskola Tolna

A beérkezett munkákból kiállítás nyílt a Dóm Kőtárban, mely előzetes egyeztetés után 2014. május 16-ig szabadon megtekinthető.

 

Pedagógusnap 2014

Képgaléria >>

Ugyancsak a szentmise után került átadásra a kiemelkedő pedagógusi munka elismerésére alapított Szepesy Ignác pedagógus életmű díj, valamint a kiemelkedő kateketikai életpálya elismerésére alapított Dulánszky Nándor hitoktató díj. A 2013-ban életre hívott kitüntetések díjazottjai bronz emlékplakettben és díszoklevélben, valamint egyhavi bérüknek megfelelő pénzjutalomban részesülnek.
A Szepesy Ignác pécsi püspök emlékére létrehozott díjat az a pedagógus kaphatja meg, aki köztiszteletben álló környezete által elismert személyiség, így hitelesen képviseli az oktatás ügyét, hűségesen szolgálja intézményét. Emellett kiváló szakmai felkészültség, példaadó emberi magatartás jellemzi, a tanításban, nevelésben eredményes munkát végez, a katolikus iskolaügyet pedig saját intézménye keretein túlmutatóan szolgálja. Az idei esztendőben a rangos elismerést Stallenbergerné Madarász Veronika, a paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatója, Báráczné Szántó Mariann, a mohácsi Boldog Gizella Óvoda vezetője, valamint Csányiné Imre Zsuzsanna, a Szent Mór Iskolaközpont cselló-szolfézs szakos zenetanára vehette át.
A Dulánszky Nándor hitoktatói díj hasonló módon annak a katekétának adható, aki a környezete által elismert személyiségként a katolikus nevelés ügyét köztiszteletben állóan és hitelesen képviseli, kiváló szakmai felkészültség, példaadó emberi magatartás, hivatástudat, gyermekszeretet jellemzi. Ezzel együtt eredményes a hitoktatásban, nevelésben, az egyház életében aktívan részt vállal, az oktatás keretein túlmutatóan szolgálva a katolikus hitoktatás ügyét. A kitüntetést az idei évben Barsi Ildikó sióagárdi katekéta vehette át.

A Pedagógus Nap programja Varga László helynök, plébános atya (Kaposvár, Szent Imre Plébánia) 11.00 órakor kezdődő előadásával folytatódott a Nagy Lajos Gimnázium Dísztermében. A keresztény nevelésről tartott előadásában személyes tapasztalatait is beleszőve adott útmutatást a jelenlévőknek, kiemelve a tanúságtétel, az Istenkapcsolat iránti vágy, a személyes talentumok fontosságát, a Szentlélek erejére támaszkodó katekézis kifejező képeiben.

Az előadás után fakultatív lehetőségként több különböző műhelymunkán vehettek részt a pedagógusok és katekéták, melyek a beszámolók alapján értékes útravalót adtak a mindennapi szolgálathoz. A megküldött visszajelzéseket ezúton is köszönjük.
A műhelymunkák sorában három szerzetesrend képviseltette magát. Nyúl Patrícia M. Fidelisz SSND nővér (Boldogasszony Iskolanővérek) a Pápai Missziós Művek Szent Gyermekség Műve missziójáról, fejlődéséről és eredményeiről beszélt. Ő maga korábban egy évet töltött Gambiában, ezért saját tapasztalatai támasztották alá élvezetes, képekkel szemléltetett előadását arról, hogyan ébreszthetjük fel gyermekeinkben a keresztény szolidaritás iránti igényt és taníthatjuk őket lemondásra, kiemelve tapasztalatainak üzenetét: azzal nevelsz, aki vagy és amit teszel.
A Szalézi Rend (Don Bosco Társasága) képviseletében az indiai származású Misquitta Claudius SDB atya osztotta meg a résztvevőkkel Don Bosco megelőző módszerével kapcsolatos gondolatait, kiemelve annak három alappillérét: a szeretetre, az értelemre és a vallásra épített pedagógiát. Tapasztalatai, missziós munkája nyomán magával ragadó példákon keresztül külön is hangsúlyozta a jelenlét, a diákokra való személyes odafigyelés fontosságát.
Nyeste Pál SP piarista atya (Piarista Rend Magyar Tartománya) személyes élményeinek szemüvegén keresztül a rend oktatásáról adott átfogó képet, utalva a rendszerváltás előtti és utáni egyházi iskolák helyzetére, működésükre. A piarista oktatásban bekövetkezett változások közül külön kiemelte a közösségi szolgálatot érintő új elemeket, valamint a kifejezetten a rendhez kötődő nevelési célokat.
Dobos László karnagy, tanár úr a művészet nevelésben betöltött szerepéről tartott képekkel és zenei illusztrációval színesített előadást a műhelymunka résztvevőinek. Tanár úr több évtizedes zenetanári és kateketikai munkásságára alapozva rutinos felkészültséggel szemléltette, hogy a szépség és a művészeti alkotások értéke életkortól és élethelyzettől független pedagógiai eszköze a gyermekek érzelmi nevelésének, a több csatornán érkező hatás pedig stabil értékrend kialakítását teszi lehetővé számukra.
Több műhely is foglalkozott az egyházi intézmények nevelési programjaival. Báráczné Szántó Mariann a mohácsi Boldog Gizella Óvoda vezetője a Magyar Katolikus Egyház Közoktatási Intézményeiben dolgozó pedagógusok etikai kódexén keresztül mutatta be az óvodai nevelés sajátos hangsúlyait. A beszélgetés során elsősorban módszertani kérdések kerültek előtérbe.
Külön műhely foglalkozott az egyház által átvett intézmények helyzetével, ahol elsőként Szabóné Varjas Ildikó, a szekszárdi Szent József Iskolaközpont igazgatója mutatta be intézményük átvételének történetét és az azóta eltelt két évtized tapasztalatait. Ezt követően a hasonló helyzetben lévő iskolák jelenlévő munkatársai egy közös, aktív beszélgetésben segítették egymást megerősítést szolgáló tanácsaikkal.
Kutas Attila dombóvári plébános atya munkatársával, Csullag Gábor katekéta közreműködésével az állami iskolákban bevezetett kötelező hit- és erkölcstan tantárgy helyzetét állította az általuk vezetett műhely középpontjába. Püspök atya délelőtti prédikációjához, valamint Varga László atya előadásához kapcsolódva a beszélgetés meghatározó alapeleme az öröm volt. A nyitottsággal és egymás megerősítésének jegyében lezajlott beszélgetésben számos közös pont, megoldandó feladat került elő, melyet jól szemléltet az egyik résztvevő katekéta tanúságtételében megjelent idézet, mely az egész nap mottójául is szolgálhat:

„…Itt vagyunk hát mi.
Magot ültetünk, amely egyszer kinő.
Öntözzük az elültetett magot, tudván, hogy a jövő van benne.
Alapot vetünk, amely tovább fejlődik.
Olyan kovászunk van, amelynek az ereje messze túlmutat rajtunk
Nem tehetünk meg mindent – olyan felszabadító, amikor megértjük ezt!
Így merjük megtenni, sőt, nagyon jól elvégezni, amit teszünk.
Lehet tökéletlen – de ez a kezdet, egy lépés az úton, és kapu Isten kegyelmének,
hogy behatolhasson és elvégezze a többit…”
(Oscar Romero érsek)

 

HANGANYAGOK

Igeliturgia >>

Homília >>

A hanganyagot készítette: Visontai László 
Fotó: Loósz Róbert

.......................................................................................................................................

vissza a lap tetejére

 

 

Rajz- és kézműves pályázat (2014)

Az elmúlt évek sikeres pályázatai alapján folytatni kívántuk a megkezdett hagyományt az idei évben is. Ezért a Pécsi Egyházmegye szabadon választott technikájú képzőművészeti alkotások elkészítésére  pályázatot hirdetett óvodás, általános és középiskolás diákok számára. (Téma: Az én óvodám / Az én iskolám)

Rajz- és kézműves pályázat (2014)

Az ünnepélyes díjkiosztásra 2014. április 26-án az Egyházmegyei Pedagógus Napon került sor a Pécsi Bazilikában. A művek ekkor kerültek kiállításra. A legszínvonalasabb alkotásokat értékes díjakkal jutalmaztuk.

Képgaléria 1. >>

Képgaléria 2. >>

Fotó: Loósz Róbert

.......................................................................................................................................

vissza a lap tetejére

 

 

Pályázati felhívás!

Az elmúlt évek sikeres pályázatai alapján folytatni kívánjuk a megkezdett hagyományt az idei évben is. Ezért a Pécsi Egyházmegye szabadon választott technikájú képzőművészeti alkotások elkészítésére  pályázatot hirdet óvodás, általános és középiskolás diákok számára.

TÉMA:

  • Az én óvodám

  • Az én iskolám


Pályázni lehet bármilyen technikával készített alkotásokkal.
A pályamunkákat kérjük beküldeni a 7624 Pécs, Szent István tér 23. Pécsi Egyházmegye címre — feltüntetve rajta az óvodás vagy iskolás nevét, életkorát, intézményének nevét és jelölve rajta: pályázat 2014.

Beküldési határidő: 2014. március 28. (péntek)

Elbírálás, ünnepélyes díjkiosztás: 2014. április 26-án az Egyházmegyei Pedagógus Napon történik. A művek ekkor kiállításra kerülnek. A legszínvonalasabb alkotásokat értékes díjakkal jutalmazzuk.

.......................................................................................................................................

vissza a lap tetejére

 

 

A Pécsi Egyházmegye segédanyag-honlapja katekéták számára

A Pécsi Egyházmegye segédanyag-honlapja katekéták számára

 

 

Törvénytár Elmélkedések Módszertan Jó gyakorlatok JátéktárProgramokHasznos linkekIrodalom, tankönyvekFórum

Ajánlott böngésző
Az oldalhoz ajánlott böngészőt
ingyenesen letöltheti itt!

Hasznos oldalak: 

Kis magyar legendárium

 

Örömhírre hangolva

 

MKPK OHB
 
e-evangélium - Olvasd! Éld! Hírdesd!
 
Az Imaórák liturgiája

 

Pécsi Egyházmegye

Oldaltérkép

Frissítve: 2014. 06. 16.
© Pécsi Egyházmegye